konwencja

14 października 2018r. w Wieluńskim Domu Kultury odbyła się konwencja wyborcza kandydata na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Wieluń Dariusza Kowalczyka.

Zebranych przywitała kandydatka do Rady Miejskiej w Wieluniu Karolina Kik, która przedstawiła także bogaty dorobek zawodowy Dariusza Kowalczyka oraz przybliżyła podstawowe zagadnienia programu wyborczego kandydata.
O szczegółach i założeniach programu, którego dewizą i hasłem wyborczym są słowa Kreatywny Wieluń, opowiedział kandydat 
na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Wieluń Dariusz Kowalczyk.
Kandydat koncentrował się wokół kwestii, których realizacja jest podstawą zbudowania nowocześnie zarządzanej, a jednocześnie oszczędnej gminy.
Realizację tego założenia gwarantują współdziałanie, umiejętność prowadzenia dialogu, a w konsekwencji osiągania porozumienia.
Tymi wszystkimi cechami legitymuje się Dariusz Kowalczyk, który w kierowanej przez siebie od 2003r. szkole – Zespole Szkół
nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, stworzył przyjazną i umożliwiającą realizację pasji, zainteresowań, a przede wszystkim zdobywanie 
i poszerzanie wiedzy, przestrzeń. Przestrzeń, w której w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii uczniowie mogą konkurować ze swoimi rówieśnikami z innych krajów europejskich, nauczyciele uczyć w oparciu i zgodnie z najwyższymi standardami, a rodzice cieszyć się i być dumnymi z osiągnięć swoich dzieci.
W trakcie prezentacji wzbogaconej prezentacją multimedialną kandydat podkreślił, że tym, co wyróżnia go spośród innych kandydatów na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Wieluń jest doświadczenie w zarządzaniu szkołą, miejscem, w którym ścierają się różne osobowości
i charaktery, a w którym udało i udaje się pracować w przyjaznej atmosferze i osiągać tak potrzebny w dzisiejszych czasach, konsensus. Stąd też w przekonaniu Dariusza Kowalczyka możliwa jest owocna współpraca radnych wszystkich ugrupowań. Współdziałanie podparte konsultacjami społecznymi jest zresztą mocnym punktem programu wyborczego Dariusza Kowalczyka, a to z kolei jest podstawą efektywnego i rzetelnego zarządzania miastem i gminą.
Podczas konwencji wyborczej zgromadzeni mieli możliwość zadawania pytań kandydatowi oraz wymiany spostrzeżeń i poglądów, 
co do wizji kierowania miastem i gminą.
Spotkanie zakończyły mniej formalne rozmowy przy słodko zastawionym bufecie.