oświadczenie

Szanowni Państwo,

postanowiłem ubiegać się o urząd Burmistrza Miasta i Gminy Wieluń.  Z szacunkiem odnoszę się do historii i dorobku naszego miasta, doceniam także potencjał jego mieszkańców. Uważam, że Wieluń zasługuje na dobrego gospodarza. Człowieka, który w oparciu o doświadczenie i osiągnięcia zawodowy potrafi, a przede wszystkim chce pracować na rzecz dobra wspólnego. Mojej wieloletniej pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół 

nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu towarzyszyły działania służące łączeniu i budowaniu autonomicznej, bezpiecznej szkoły. Przestrzeni opartej 

o dialog i porozumienie, a której sukces jest wynikiem wspólnego wysiłku uczniów, nauczycieli, rodziców. 

Rozwój Wielunia upatruję w efektywnym zarządzaniu. Jestem przekonany, że możliwe jest porozumienie i owocna współpraca radnych wszystkich ugrupowań, działających     w samorządzie. Dlatego też ważnym elementem kierowania miastem i gminą w czasie mojej kadencji będzie dialog  oraz szeroko rozumiane konsultacje społeczne.

Wspólnota Ziemi Wieluńskiej wystawi listy kandydatów do Rady Miejskiej Wielunia oraz do Powiatu we wszystkich okręgach wyborczych. 

Znajdą się na nich ludzie reprezentujący różne środowiska, a których łączy rzetelność i konsekwencja w działaniu. 

Chcę budować lepszą przyszłość miasta razem z Państwem! Wierzę, że są wśród nas ludzie pełni energii, kreatywności i gotowi do wysiłku. 

Już teraz zapraszam wszystkich, którzy chcą razem ze mną, razem ze Wspólnotą Ziemi Wieluńskiej pracować i wpływać na rozwój naszego miasta.

KREATYWNY WIELUŃ – to moja dewiza. 

Proszę o poparcie !

Dariusz Kowalczyk

Dariusz Kowalczyk-oświadczenie kandydata na BURMISTRZA WIELUNIA

Odtwórz wideo